Nahajate se tukaj

MALA BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA

Mala biološka čistilna naprava Telkom od 5-25 enot

Prednosti:
- dolga življenjska doba in nizki obratovalni stroški
- visoka učinkovitost čiščenja
- enostavno vzdrževanje
- hitra in enostavna montaža (majhna teža)
 
 
Čistilna naprava z aktivnim blatom
TEHNIČNE OPOMBE Sistemi z aktivnim blatom so čistilne naprave biološko-oksidacijskega tipa, primerne za obdelavo gospodinjske ali industrijske odpadne vode z izrazitimi lastnostmi biološke razgradljivosti (odpadne vode organske vrste in podobno). Tovrstne naprave se na široko uporabljajo samostojno ali v okviru obsežnejšega niza čiščenja v čistilnem sistemu odpadnih voda, odvisno od tipologije določenega končnega izpusta (greznica, površinske vode ali ponikanje) in/ali začetnih lastnosti odpadnih voda. Imenujejo se sistemi čiščenja biološko-oksidacijskega tipa zaradi načina čiščenja, ki se izvaja z odstranjevanjem onesnaževal, prisotnih v dovajani odpadni vodi in se odstranjujejo z aerobno bakterijsko združbo, ki nastaja s prisilnim prezračevanjem tekočine. Te bakterije se razmnožujejo v aerobnem okolju in se »hranijo« z onesnažujočimi organskimi snovmi, prisotnimi v tekočini, jo razgradijo v »manj škodljivo« obliko in na ta način opravljajo postopek čiščenja. Naprave so izdelane iz PE materiala, ki ga je mogoče v celoti reciklirati, ter so sestavljene iz enega prekata za oksidiranje, kjer se izvaja popolno oksidiranje odpadne vode in kjer nastaja aerobna fermentacija, enega prekata za usedanje, kjer se odpadna voda zbistri in odvaja prek pregrade, ter dvostenskega pokrova, v katerem je nameščen kompresor za vpihovanje zraka. Ti prekati so dimenzionirani na takšen način, da se v prvem izvaja biološko stabiliziranje onesnaževalne obremenitve s postopkom oksidacije (aerobna razgradnja), v drugem pa nastaja tisto potrebno območje posedanja, v katerem se prezračena zmes, sestavljena z biološkega blata (AKTIVNO) in prečiščene vode, med seboj ločuje. Zbistrena voda prehaja v naslednjo fazo (proti iztoku ali proti dodatni obdelavi), blato pa znova kroži v bazenu, kjer oksidira. Občasno je potrebno nastale mineralizirane snovi in prirast blata odstraniti.Sistemi z zmogljivostjo od 5 do 25 PE